Affärsidé

Ejot Sverige AB ska verka på den svenska marknaden. Företaget ska leverera kvalificerade mekaniska fästelementsystem, med tillhörande teknisk rådgivning, till svensk verkstads- och byggnadsindustri.