•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Crossfix

Revolutionen inom ventilerad fasadkonstruktion

CROSSFIX® Är den första underkonstruktionen i 100% rostfritt stål.

Värmeledningsförmågan hos rostfritt stål är ca 13 W/mK medan aluminium är 160 till 220 W/mK. Därför kan CROSSFIX® uppnå starkt förbättrade U-värden med samma isoleringstjocklek.

Energieffektivt
En låg termisk bro i CROSSFIX®-systemet gör det möjligt att uppnå en optimal rumstemperatur med minimala värmeförluster, vilket minskar risken för mögel och kallras i väggarna.
Maximal flexibilitet
Underbyggnadssystemet för bakre ventilerade fasader revolutionerar marknaden. CROSSFIX® kan användas för horisontella och vertikala stödprofiler.
Ökat användningsområde
Energieffektiviteten ger CROSSFIX® en lägre isoleringstjocklek i underkonstruktionen vilket resulterar i ett större användbart området, inte minst som beklädnad i estetiska fasader.

Varför välja CROSSFIX®?

1. Eftersom CROSSFIX®-systemets konsoler är tillverkade i rostfritt stål i materialklass A2/A4, kan systemet motstå höga temperaturer betydligt bättre än ex system tillverkade i aluminium.

a. Smältpunkt vid brand över 1375 C, i jämförelse med aluminium som börjar smälta redan vid 650 C.

b. Till följd av hög smältpunkt har systemet fortfarande kvar 55% av sin ursprungliga hållfasthet vid 700 C.

2. CROSSFIX®-systemet har lågt koldioxidavtryck på vår miljö.

a. Koldioxidutsläppen vid tillverkning är ca 3,5 gånger lägre i jämförelse med aluminium.

b. Energiåtgången vid tillverkning är ca 10 gånger lägre i jämförelse med aluminium.

c. I kombination med systemprofilen, den så kallade Klon-the Claw, krävs det inte att man river ned isoleringen på en befintlig putsad fasad, och därmed reduceras mängden byggavfall.

3. CROSSFIX®-systemet har högt korrosionsmotstånd eftersom konsoler är tillverkade i rostfritt stål i materialklass A2/A4.

a. Normalt tillverkas systemet i materialklass A2, men för mer utsatta, ex marina miljöer eller miljöer med hög belastning av salt, och/eller svavelutsläpp (sura miljöer), som ex tunnlar, tillverkas systemet med fördel i materialklass A4.

4. Enkelt och flexibelt montage.

a. Eftersom systemet är enkelt och flexibelt i sin utformning kan montagetiden reduceras betydligt, i jämförelse med många andra liknande system på marknaden.

b. Tillåter montage av både vertikalt- och horisontella profiler, beroende på arkitektens designval av fasadbeklädnaden.

c. Eventuella avvikelser i underkonstruktionens rakhet/lod, åtgärdas enkelt genom väl tilltagen justermån i slitsen i änden av konsolen, för montage av L-och T-profilerna m.fl.

d. Eftersom systemets hållfasthet är starkare i jämförelse med andra system, främst pga användandet av dragstaget (powerkey) i konsolerna där så krävs, men även av konsolernas L-formade tvärsnitt, kan färre konsoler och infästningspunkter användas, vilket minskar installationstiden avsevärt på byggarbetsplatsen.

e. Kan monteras på samtliga förekommande underkonstruktioner som betong, trä, stål/plåt, murverk, lättbetong, betonghålsten m.fl. underlag.

5. Systemets har mycket låg värmekonduktivitet.

a. Crossfixsystemet har ca 13 gånger lägre värmekonduktivitet/ledningsförmåga i jämförelse med aluminium.

b. Till följd av lägre värmeledningsförmåga kan tunnare isolering användas för att uppnå specificerat U värde för väggen-färre köldbryggor.

c. Till följd av att tunnare isolering erhålls större boyta, och mindre markyta behöver tas i anspråk-snabbare återbetalning på bygginvesteringen och idealiskt vid byggande i centrala, äldre stadskärnor och områden där byggytan är begränsad.

6. Systemet är motståndskraftigt mot jordbävningar/seismisk aktivitet.

a. Rostfritt ståls mekaniska egenskaper ger hög hållfasthet vid seismisk aktivitet.

b. Till följd av den särskilda produktionsmetoden av systemet, erhålls hög elasticitet vid sidledes rörelser.

7. CROSSFIX® är kompatibelt med befintliga putsade fasadsystem, ETICS.

a. Bra lösning vid fasadrenoveringar eftersom befintlig fasad-isolering och puts-inte måste rivas ned innan montage av Crossfixsystemet, vilket ger stor kostnadsbesparing, men även mindre byggavfall-inga dyra deponiavgifter.

8. CROSSFIX® är ett internationellt certifierat system.

a. Systemet är ETA certifierat - ETA-20/0756-ger en kostnadsbesparing för kunden eftersom hela processen med statiska beräkningar etc. är väl dokumenterad på förhand.

b. Systemet har ett giltigt EPD samt certifierat för att användas vid byggnation av Passivhus enligt PH-Passive House Institute.

c. LEED certifierat.


Lär dig mer om CROSSFIX®


Har du frågor om ventilerade fasader eller CROSSFIX®?
Kontakta Jörgen Håkansson, jhakansson@ejot.com, 070-520 65 27.