•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

E-mobility

Anpassningbara koncept för batterisystem

E-mobility, framtidens drivmedel som konstant befinner sig i en optimeringsprocess. Fokus läggs främst på batteriet då det i synnerhet bestämmer fordonets räckvidd, och laddningens hastighet. Alltså de faktorer som är avgörande för acceptansen av denna typ som mobil drivkraft.
I dagens batterisystem kan nästan alla typer av Sammanfognings- och kopplingstekniker som finns hittas. Sammanfogningstekniken har till uppgift att hållbart ansluta batterikomponenterna till varandra även om de är gjorda av olika material.
De särskilda kraven på batteriteknik inom brandskydd, krocksäkerhet och högspänningsteknik kräver högsta möjliga prestanda och monteringssäkerhet från både fästteknik och fästelement.
På grund av de korta utvecklingstiderna för nya batterigenerationer måste tillverkare snabbt kunna testa nya, robusta sammanfogningstekniker och motsvarande monteringssystem för de relevanta materialkombinationerna och göra dem redo för serieproduktion världen över. EJOT stödjer ny utveckling inom batterisystem och dess tillbehör med skräddarsydda sammanfogningslösningar och monteringssystem.

Våra tjänster för batterisystemslösningar

Tekniskt stöd
Våra applikationsingenjörer stödjer dig direkt på plats, särskilt när det handlar om krävande, tekniska sammanfogningsfrågor inom batterisystem.
Teknisk renlighet
För särskilda renlighetskrav erbjuder EJOCLEAN® individuella lösningar för användning av rena fästelement i monteringen.
CAE-tjänster
Särskilda CAE -tjänster finns tillgängliga för EVO PT® -skruven, till exempel FEM -stödd komponentanalys för att identifiera punkten med den högsta belastningen.
Onlinetjänster
Våra onlinetjänster är tillgängliga dygnet runt på EJOT:s webbplats: Detta inkluderar nedladdningsalternativ för CAD-data, användning av applikationskontroller samt olika prognosprogram.
Tester
I våra APPLITEC testlaboratorium undersöker våra experter din individuella komponent och dess fästpunkter och ger sedan användbara designrekommendationer i en omfattande testrapport.
Hållbarhet
EJOT stödjer materialkompatibel återvinningsbarhet av batterikomponenterna genom enkel demontering av batterisystemen. EJOT utför en detaljerad analys av koldioxidavtrycket för alla affärsprocesser och produkter för att analysera, dokumentera och kontinuerligt optimera energibehovet i produktionen.

Vad erbjuder vår infästning?

- Bred produktportfölj för flera olika material.
- Pålitlig sammanfogning av multimateriell design.
- Sammanfogningsteknik anpassad till monteringssituationen.
- Systemets täthet, t.ex. genom ytterligare funktioner.
- Löstagbara anslutningar för materialkompatibel återvinning.
FDS® med tätningsbricka
Fäst batterilådans hölje i ramen.
Altracs® Plus
Anslutning av batterilådselement till gjuten fackverkskonstruktion.
EVO PT®
Fäst batterilådans lock i ramen.
EVOPTEmobility.png
DELTA PT® P
Fäst höljet till cellhållarna inuti batterisystem.
DeltaPTEmobility.png
EJOWELD® CFF och SRE
Tillförlitlig sammanfogning av aluminium-komponenter.
EJOweldEmobility.png

Laddboxarna behöver också hållas ihop

Elektrifieringen av vår bilflotta tar fart och det råder ingen tvekan om att laddboxar, för att ladda elbilar hemma, upplever en aldrig tidigare skådad boom. I varje laddbox används upp till 50 fästelement och det är här EVO PT®-skruven för direktinfästning i plast kan komma till nytta. 
EVO PT® ger en hög potential för standardisering tack vare ett installationsmoment som är oberoende av sättdjup. Där det normalt används olika fästpunkter i boxen behövs med EVO PT®-skruven endast ett indrivningsmoment för flera längder. 
 För tillverkningen av laddboxar innebär detta;
 - Förenkling av installationen 
 - Betydande minskning av antalet komponenter
 - Minskad felmarginal
 - Mindre belastning på miljön tack vare färre komponenter
 - Kostnadsreducering