•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

EJOT investerar stort i Finland

måndag 28 februari 2022
Bild till nyhet

Rusko, Sydvästra Finland: Förtroende för finsk kvalitet i design och tillverkning är hög i EJOT-gruppen, med huvudkontor I Tyskland. Nu genomförs en större investering i den finska verksamheten, EJOT Sormat OY. EJOT firar 100-årsjubileum i år med rötterna i högkvalitativa och innovativa produkter, som en pionjär inom fästelement. Nu investerar EJOT i nya maskiner, lokaler, personal samt ny fabrik när EJOT Sormat OY bygger nytt. Med dessa åtgärder kommer EJOT att möta den växande efterfrågan och säkerställa att tillverkningsprocessen kommer att fortsätta sätta nya standarder även i framtiden. EJOT Sormat OY har lyckosamt utvecklat attraktiva produkter och effektiv tillverkningsprocess, två viktiga faktorer som har lett till att ca 70% av allt som tillverkas exporteras till internationella marknader.

 

De nya och moderniserade lokalerna placeras geografiskt strategiskt med god transportförbindelse längs väg 8, nära Åbo. Lokalerna byggs helt och hållet för EJOT Sormat OY’s nuvarande och framtida behov och kommer möta marknadens krav för produktutveckling, tillverkning och lager. Arbetsflödet är väl genomtänkt för att öka effektiviteten ytterligare och optimera processer inom respektive område. Utöver detta blir det även smidigare för personalen att ta sig till sin arbetsplats.

 

”Arbets- och produktionsflöden planeras noggrant, vilket ökar vår produktivitet och påskyndar vårt arbete, detta resulterar i att vi kommer producera mer på kortare tid. Miljöpåverkan tas även med i noga beaktning i utformandet av den nya fastigheten” – Säger Jarmo Aaltonen, VD.

 

EJOT Sormat OY’s produktionsutrustning moderniseras redan till sommaren i de nuvarande lokalerna. Med nya maskiner och automation kommer produktskapaciteten öka markant. Genomloppstiderna kommer reduceras från befintliga maskiner, vilket i sin tur även bidrar till förkortad produktionstid.

 

”Vi har möjligheten att producera fler delar på kortare tid, vilket också underlättar produktionsplaneringen. Kunderna kommer märka detta i en bättre tillgänglighet av våra produkter” – Fortsätter Jarmo Aaltonen.

 

 EJOT Sormat OY sysselsätter idag ca 90 medarbetare och ännu fler hos våra underleverantörer och partners inom olika områden i Finland. Tillväxtmålen är höga och EJOT-gruppens investeringar ligger i linje med målen. Investeringen innebär även att tillverkningen av tung infästning framför allt för Nordiska kunder sker i närmiljö. En tydlig trend är att ta hem produktion från tex Asien, Miljön kommer att tjäna på denna investering som tillför en hållbarhets dimension som är väl så viktig. Inflyttning i lokalerna sker dec 2022-jan 2023.

 

”Vårt mest fokuserade projekt år 2022 är att öka både kännedomen om EJOT’s sortiment på den lokala Finska marknaden samt att öka marknadsandelen på vår hemmamarknad. Vårt moderbolag står stadigt bakom dessa mål och därifrån får vi ett starkt stöd för detta projekt” – Säger Jan Björkbom, försäljningsdirektör.