•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Korrosivitetsguide

I den här guiden visar vi vilken typ av korrosivitetsklass du bör använda.
Klasserna är uppdelade i tre kategorier; blått, grönt och rött.
Blått
Stål - Korrosionsskyddad
Inomhus
Grönt
C_Green.jpg
Stål - Korrosionsskyddad
Utomhus
Rött
C_Red.jpg
Rostfritt stål - Korrosionsbeständig
Aggressivt klimat

Korrosivitetsklass enligt EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
5 μm
Blankförzinkat


Styrande materialegenskap
10 μm Blankförzinkat


Styrande materialegenskap
10 μm Zink nickelStyrande materialegenskap
Speciell ytbehandling / testning b)

Styrande materialegenskap
Rostfritt stål "A2"Styrande materialegenskap
Rostfritt stål "A4"Styrande materialegenskap
Rostfritt stål HCRKorrosivitetsklass enligt EN 14592:2022, kapitel 4
Styrande materialegenskap
Inga kravFörväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/ material
Galvaniserad, FZB


Miljöns korrosivitet
Mycket låg

Inomhus
Uppvärmda utrymmen, kontor, affärer, skolor eller hotell.Utomhus
Tillfällig applikation skyddad från väder d).
Referens
Styrande materialegenskap
10 μm Blankförzinkat


Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/ material
Galvaniserad, FZB


Miljöns korrosivitet
Låg

Inomhus
Icke
uppvärmda utrymmen, sporthallar eller lagerlokaler.


Utomhus
Tillfälligt, lantliga områden.

Referens
Styrande materialegenskap
55 μm Zink nickelFörväntad livstid
beroende på användning a)
Upp till 15 år

Ytbehandling/ material
Ytbehandlad/ varmförzinkad, FZV

Miljöns korrosivitet
Måttlig

Inomhus
Utrymmen med måttlig fuktighet, bryggerier, mejerier eller tvätterier.Utomhus
Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden eller industri-områden.

Referens
Styrande materialegenskap
Speciell ytbehandling / testning

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 15 år

Ytbehandling/ material
Ytbehandlad


Miljöns korrosivitet
Hög

Inomhus
Utrymmen med hög fuktighet, kemiska industrier, bryggerier, pappersbruk eller skeppsvarv.

Utomhus
Atmosfär med påtagliga mängder luftföroreningar och måttlig mängd salt. Trall, altaner.


Referens
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål t.ex. 1.4301


Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/ material
A2
CRC II e)

Miljöns korrosivitet
Hög

Inomhus
Utrymmen med hög fuktighet, kemiska industrier, bryggerier, pappersbruk eller skeppsvarv.

Utomhus
Atmosfär med påtagliga mängder luftföroreningar och måttlig mängd salt. Trall, altaner.


Referens
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål t.ex. 1.4401


Förväntad
livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/ material
A4
CRC III e)

Miljöns korrosivitet
Mycket hög

Inomhus
Utrymmen med fuktkondensation och mycket luftföroreningar.Utomhus
Industriella eller kust- och havsområden med aggressiv atmosfär. Bryggor, båthus.


Referens
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål t.ex. 1.4529


Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/ material
HCR
CRC V e)

Miljöns korrosivitet
Extremt hög c)

Inomhus
Industrier med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär, akvarium.Utomhus
Havsmiljöer med hög salthalt eller industriområden med extremt hög luft-fuktighet. Under vatten, oljerigg.

Referens

Högre korrosivitetsklass har ökad korrosionsresistens och inkluderar därför även applikationer för de lägre korrosivitetsklasserna.
Applikationer i kontakt med poolområden är exkluderade.

a) Beroende på produktens förväntade livslängd är en definition baserad på EN 1990 eller ETA för byggnader och konstruktioner.
b) Enligt Nord Test Metoden antas livslängden mot atmosfärens korrosion
c) Poolområden och tunnlar är exkluderade enligt EN 1993-1-4
d) För träskruv endast; enligt hEN 1995-1-1 för diameter >4,0. Ta även hänsyn till ytterligare regelverk tillhörande nationella bilagor.
e) Enligt EN 1993-1-4
Standarder och tekniska regler ska beaktas, t.ex. ventilerade fasader, industriella lättviktskonstruktioner t.ex. EAD 330 046 / EAD 330 047
 
VIKTIGT: En ytbehandlad produkt är endast skyddad mot korrosion medan en rostfri produkt är resistent mot korrosion.
För val av produkt i en korrosiv miljö med korrosivitetsklass C4, C5 eller CX, ska vår kundservice kontaktas för rådgivning.
I miljöer med kloridhaltig atmosfär används endast HCR (high corrosive resistant) rostfritt stål A5, korrosivitetsklass CX.
 
C5-M och C5-I försvann som begrepp 2017 och övergick till endast C5 som är exakt samma sak. Utöver det tillkom en miljöklass som beskriver nästa nivå vad gäller aggressivitet och som heter CX.