•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Korrosivitetsguide

Stål - Korrosionsskyddad
Inomhus
C_Green.jpg
Stål - Korrosionsskyddad
Utomhus
C_Red.jpg
Rostfritt stål - Korrosionsbeständig
Aggressivt klimat

KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
5 μm Blankförzinkat
 

KORROSIVITETSKLASSER FÖR TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV ENLIGT EN 14592:2022; KAPITEL 4
Styrande materialegenskap
Ingen krav
 

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/Material
Galvaniserad, FZB

Miljöns korrosivitet
Mycket låg

Inomhus
Uppvärmda utrymmen, kontor, affärer, skolor eller hotell.
 

Utomhus
Tillfällig applikation skyddad från väder d).


Referens

KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
10 μm Blankförzinkat
 

KORROSIVITETSKLASSER FÖR TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV ENLIGT EN 14592:2022; KAPITEL 4
Styrande materialegenskap
10 μm Blankförzinkat
 

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/Material
Galvaniserad, FZB

Miljöns korrosivitet
Låg

Inomhus
Icke uppvärmda utrymmen, sporthallar eller lagerlokaler.
 

Utomhus
Tillfälligt, lantliga områden.Referens
C2_EJOT-Miljo.jpg

KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
 
 

KORROSIVITETSKLASSER FÖR TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV ENLIGT EN 14592:2022; KAPITEL 4
Styrande materialegenskap
55 μm Zink nickel
 

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 15 år

Ytbehandling/Material
Ytbehandlad/Varmförzinkad, FZV

Miljöns korrosivitet
Måttlig

Inomhus
Utrymmen med måttlig fuktighet, bryggerier, mejerier eller tvätterier.
 

Utomhus
Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden eller industriområden.

Referens
C3_EJOT-Miljo.jpg

KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
Speciell ytbehandling
Speciell testning b)

KORROSIVITETSKLASSER FÖR TRÄKONSTRUKTIONSSKRUV ENLIGT EN 14592:2022; KAPITEL 4
Styrande materialegenskap
Speciell ytbehandling
Speciell testning

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 15 år

Ytbehandling/Material
Ytbehandlad

Miljöns korrosivitet
Hög

Inomhus
Utrymmen med hög fuktighet, kemiska industrier, bryggerier, pappersbruk eller skeppsvarv.

Utomhus
Atmosfär med påtagliga mängder luftföroreningar och måttlig mängd salt. Trall, altaner.

Referens
C4_EJOT-Miljo.jpg


KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål “A2“

KORROSJONSKLASSE FOR TRE KONSTRUKSJONSSKRUER I HENHOLD TIL EN 14592:2022; KAPITTEL 4
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål t.ex. 1.4301
 

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/Material
A2, CRC II e)

Miljöns korrosivitet
Hög

Inomhus
Utrymmen med hög fuktighet, kemiska industrier, bryggerier, pappersbruk eller skeppsvarv.

Utomhus
Atmosfär med påtagliga mängder luftföroreningar och måttlig mängd salt. Trall, altaner.

Referens
C4_EJOT-Miljo.jpg

KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål “A4“

KORROSJONSKLASSE FOR TRE KONSTRUKSJONSSKRUER I HENHOLD TIL EN 14592:2022; KAPITTEL 4
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål t.ex. 1.4401
 

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/Material
A4, CRC III e)

Miljöns korrosivitet
Mycket hög

Inomhus
Utrymmen med fuktkondensation och mycket luftföroreningar.
 

Utomhus
Industriella eller kust- och havsområden med aggressiv atmosfär. Bryggor, båthus.

Referens
C5_EJOT-Miljo.jpg

KORROSIVITETSKLASSER ENLIGT EN ISO 12944-2
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål “HCR“

KORROSJONSKLASSE FOR TRE KONSTRUKSJONSSKRUER I HENHOLD TIL EN 14592:2022; KAPITTEL 4
Styrande materialegenskap
Rostfritt stål t.ex. 1.4529
 

Förväntad livstid beroende på användning a)
Upp till 50 år

Ytbehandling/Material
HCR, CRC V e)

Miljöns korrosivitet
Extremt hög c)

Inomhus
Industrier med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär, akvarium.
 

Utomhus
Havsmiljöer med hög salthalt eller industriområden med extremt hög luftfuktighet. Under vatten, oljerigg.

Referens
CX_EJOT-Miljo.jpg
 
 
 
 

Högre korrosivitetsklass har ökad korrosionsresistens och inkluderar därför även applikationer för de lägre korrosivitetsklasserna.
Applikationer i kontakt med poolområden är exkluderade.
a) Beroende på produktens förväntade livslängd är en definition baserad på EN 1990 eller ETA för byggnader och konstruktioner.
b) Enligt Nord Test Metoden antas livslängden mot atmosfärens korrosion
c) Poolområden och tunnlar är exkluderade enligt EN 1993-1-4
d) För träskruv endast; enligt hEN 1995-1-1 för diameter >4,0. Ta även hänsyn till ytterligare regelverk tillhörande nationella bilagor.
e) Enligt EN 1993-1-4
Standarder och tekniska regler ska beaktas, t.ex. ventilerade fasader, industriella lättviktskonstruktioner t.ex. EAD 330 046 / EAD 330 047
 
VIKTIGT: En ytbehandlad produkt är endast skyddad mot korrosion medan en rostfri produkt är resistent mot korrosion.
För val av produkt i en korrosiv miljö med korrosivitetsklass C4, C5 eller CX, ska vår kundservice kontaktas för rådgivning.
I miljöer med kloridhaltig atmosfär används endast HCR (high corrosive resistant) rostfritt stål A5, korrosivitetsklass CX.