•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Korrosivitetsguide


Kolstål - Korrosionsskyddat
För användning inomhus
C_Green.jpg
Kolstål - Korrosionsskyddat
För användning utomhus
C_Red.jpg
Rostfritt stål - Korrosionsresistant
För användning i tuffare miljö


Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Mycket låg

Inomhus

Uppvärmda utrymmen, kontor, affärer, skolor, hotell.

Utomhus

Temporära applikationer, väderskyddade områden d).

Ytbehandling/Material

Stål, Blankförzinkad, FZB

Referensmiljö


Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Låg

Inomhus

Icke uppvärmda utrymmen, sporthallar, lagerlokaler.

Utomhus

Skyddat från väder, lantliga områden.

Ytbehandling/Material

Stål, Blankförzinkad, FZB

Referensmiljö

C2_EJOT-Miljo.jpg

Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Måttlig

Inomhus

Utrymmen med måttlig fuktighet, bryggerier, mejerier, tvätterier.

Utomhus

Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden, industriområden.

Ytbehandling/Material

Ytbehandlad/Varm-förzinkad, FZV

Referensmiljö

C3_EJOT-Miljo.jpg

Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Hög

Inomhus

Utrymmen med måttlig till hög fuktighet, kemiska industrier, bryggerier, pappersbruk eller skeppsvarv.

Utomhus

Atmosfär med 
påtagliga mängder luftföroreningar och måttlig mängd salt. Trall, altaner, balkonger.

Ytbehandling/Material

Ytbehandlad

Referensmiljö

C4_EJOT-Miljo.jpg

Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Hög

Inomhus

Utrymmen med hög fuktighet, kemiska 
industrier, bryggerier, pappersbruk eller skeppsvarv.

Utomhus

Atmosfär med 
påtagliga mängder luftföroreningar och måttlig mängd salt. Trall, altaner, balkonger.

Ytbehandling/Material

 
Rostfritt austenitiskt stål A2

Referensmiljö

C4_EJOT-Miljo.jpg

Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Mycket hög

Inomhus

Utrymmen med fuktkondensation och mycket luftföroreningar.

Utomhus

Industriella eller kust- och havsområden med aggressiv atmosfär. Bryggor, båthus.

Ytbehandling/Material

Rostfritt austenitiskt stål A4

Referensmiljö

C5_EJOT-Miljo.jpg

Korrosivitetsklass


Miljöns korrosivitet

Extremt hög

Inomhus

Industrier med extrem luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Akvarium.

Utomhus

Havsmiljöer med hög salthalt eller industriområden med extremt hög luftfuktighet. Under vatten, oljerigg.

Ytbehandling/Material

Rostfritt austenitiskt stål A5

Referensmiljö

CX_EJOT-Miljo.jpg

Högre C-klass har högre korrosionsskydd och inkluderar applikationer i lägre C-klass
Applikationer i kontakt med simbassängsmiljö är exkluderade
a) beroende på produkt så är den estimerade livstiden en definition baserad på EN 1990 eller ETA för strukturer och byggnader
b) enligt Nordtest antaganden kring livstid i atmosfärisk korrosion
c) simbassängsmiljö inkluderad enligt EN 1993
Standarder och tekniska regler bör övervägas för t.ex. ventilerad fasad, lättviktskonstruktioner inom tillverkning
d) för diameter >4,0 mm.
VIKTIGT: En ytbelagd produkt är alltid endast skyddad mot korrosion medan en produkt i rostfritt material är beständig mot korrosion.
För val av infästningar till miljöer med korrosivitetsklass C4, C5 och CX bör vår kundservice kontaktas då infästningar i sådana miljöer kräver teknisk rådgivning.
I miljöer med klorhaltig atmosfär bör endast rostfritt stål A5 (HCR) användas.