•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nya akutvårdsmottagningen vid Danderyds sjukhus

söndag 17 januari 2021
Bild till nyhet

TREDIMENSIONELL FASAD

Arkitekt är White Arkitekter, där både byggnadens arkitektur och landskapsarkitektur bygger på evidensbaserad design som, enligt forskning, kan minska stress. Fasaden är helt i aluminium vilket resulterar i en föränderlig fasad beroende på var du befinner dig och det väder som råder.
White Arkitekter har inspirerats av sjukhusets tydliga karaktär från 50- och 60-talet, där nu gammalt och nytt smälter ihop genom att den nya fasaden är en tredimensionell tolkning av den befintliga. Den smälter in men samtidigt sticker ut i sitt eget uttryck.
 

UNIKT PERFORERADE LAMELLER

Lamellerna är unikt framtagna för Danderyds sjukhus och är tillverkade i Sverige. De perforerade lamellerna skyddar mot strålningsvärme och fungerar som utanpåliggande gardiner. Totalt är det ca 1300 lameller i 6 olika mått där den högsta är 4,5 meter. Som mest har LW AB varit 30 personer som monterat samtidigt. Lamellerna monterades genom att pendlas ned från en C-balk som sedan förankras i en metallprofil.

De obehandlade fasadkassetterna i aluminium är känsliga och behöver hanteras varsamt för att behålla sitt tilltänkta estetiska uttryck. Om kassetterna ställs mot varandra över en natt kan vitrost uppstå och kassetten måste då kasseras. Denna typ av rost är mycket svår att få bort vilket ställer höga krav på logistik och hantering av materialet, framförallt vid fuktig väderlek.

Aluminium är ett formbart material som ger en föränderlig fasad och har därför blivit mycket populärt och modernt i dagens arkitektur. Detta beror på att densiteten är mycket lägre än i exempelvis stålplåt (ca 2700 kg/m3 för aluminium och ca 7800 kg/m3 för järn).

”Obehandlad aluminium kan ibland vara ett känsligt material att jobba med. Men fördelarna väger upp. Aluminium är ett väldigt enkelt material att montera, det är mycket mjukare och går snabbare att skruva i jämfört med t.ex. Cor-ten.” Säger Robert Kedziora, montör på LW AB.

Kassetterna är monterade i hattprofiler, som i sin tur är monterade i U-profiler. Kassetterna har monterats med EJOT JT3 i austenitiskt rostfritt stål med en borrspets i härdat kolstål, sexkantsskalle och ledad bricka med tätning av EPDM-gummi. Med den unika borrspetsen blir monteringen effektiv utan förborrning. Tätningsbrickan fyller sin funktion med att täta effektivt mot plåten samt separerat skruven från underlaget så att kontaktkorrosion undviks.
 

LYCKOSAMT PROJEKT

LW AB har lyckats hålla sin del i tidsplanen, tack vare punktliga leveranser från EJOT och med bra materialplanering och logistik internt.

”Vi har lyckats hålla planeringen, trots att vi ibland har fått påbörja en etapp senare än planerat, eftersom vi har arbetat parallellt med de fyra olika etapperna och då har kunnat förflytta oss till en etapp där vi har kunnat fortsätta. På slutet fick vi dessutom byta ut 100-tal fasadkassetter på innergården som blivit smutsiga efter markarbetet.” Säger Joachim Peru, projektledare på LW AB.

Under projektets gång har EJOT levererat bland annat trycktät nit, blindnit, borrskruv, betongskruv, lättbetongskruv och slagankare.

” Under alla år och under alla projekt som vi har levererat till LW AB så är Danderyds sjukhus ett som sticker ut ur mängden. Jag minns speciellt ett tillfälle i november 2018 då montörerna hade bestämt att de skulle jobba under helgen och det uppdagades i sista stund att EJOT JT3 inte skulle räcka till för att hålla bygget igång under helgen. Lösningen då blev att vi skickade en budbil med skruv och kunde leverera två timmar från order - Det är Kundservice på hög nivå. Det är alltid lite extra roligt att få vara med och jobba med denna typ av projekt att få följa arbetet från första order, vara med och hitta lösningar på oförutsedda problem som kan uppstå under projektets gång till att få se färdigt resultat.” Tillägger Linda Forsell, innesäljare på EJOT.

 

PLÅTPRISET 2020 TILL WHITE ARKITEKTER

White Arkitekter tilldelas PLÅTPRISET 2020 för nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Francesca Bianchi och Helena Polgård Nygren från White arkitekter tog emot priset under arkitekturdagen PLÅT20 den 13 februari Stockholm.

Juryns motivering: ”PLÅTPRISET 2020 tilldelas en byggnad som på ett modest sätt lyckats vända ett konventionellt uppdrag med ett specifikt program, till god arkitektur. Med återvinningsbara material och en funktionell utformning, står byggnaden placerad i nutid – väl förberedd för framtiden. Särskilt viktiga är fasadens mellanrum, vilka ger uterum för dem som behöver andrum. Utmaningen med solavskärmning och interiöra hygienkrav, har lösts genom utanpåliggande aluminiumgardiners skydd och transparens. Med ljusspel och reflektioner ger dessa paneler fasaden ett distinkt uttryck till en vårdbyggnad som lyckas generera syre, ljus och hopp.”

Information

 • Byggnadsperiod: 2017 – Pågående
 • Byggherre: Locum
 • Byggentreprenör: HENT Sverige AB
 • Plåtslageri: LW Sverige AB
 • Arkitekt: White Arkitekter, ansvarig arkitekt Helena Polgård Nygren
 • Yta: 27 750 m2 fördelat på sju våningsplan
 • Fasad: 1300 lameller och 7000 kassetter
 • Fasadmaterial: Aluminium

Om Danderyds sjukhus

Byggnaden består av sju våningsplan och de enheter som flyttar in är akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention (kranskärlsröntgen samt pacemakeroperation), intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik.
Nybyggnationen innebär bland annat kortare avstånd mellan de olika delarna i en akutsjukvård, vilket i sin tur resulterar i snabbare hantering av patienter och kortare köer. Den tidigare akutmottagningen var beräknad kunna ta emot 90 000 patienter på ett år, den nya är byggd för att hantera 95 000 patienter per år.