•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nytt sortiment för tung infästning hos Optimera

måndag 22 februari 2021
Bild till nyhet

”Som befintlig leverantör till Optimera blir detta en bekräftelse på att vårt samarbete är lyckosamt och att båda parter vill fortsätta utveckla relationen och affärerna. Som tillverkare ser vi oss ständigt om efter nya tillämpningsområden, vilket resulterade i ett förvärv av en fabrik där vår betonginfästning nu tillverkas.” – Säger Johan Oskarsson, VD på EJOT Sverige AB.

I och med att EJOT kontinuerligt investerar i fabriker och tillverkning blir utbudet bredare och bredare allt eftersom. En investering i en finländsk fabrik resulterade i att de kunde vara med och konkurrera på tung infästning på marknaden. Med detta förvärv inkluderat har EJOT totalt 16 fabriker där nästan all infästning tillverkas. Detta säkerställer inte bara kvalitén, utan även leveransprecision och teknisk specialistkunskap.

I det nya sortimentet för betonginfästning ingår expander, betongskruv, lättbetongskruv, plugg, fasadplugg, kemisk infästning och övrig infästning, exempelvis expanderspik, ögleskruv, slagnit. Sortimentet finns tillgängligt i samtliga 63 butiker från 22 februari 2021.

”Infästning är ett prioriterat område som vi vill utveckla och bli ännu bättre på. Kombinationen av EJOT’s bredd och specialkompens ger inte bara den bästa infästningslösningen, utan även förtroende för oss och vår leverantör. Med detta fördjupade samarbete tar vi nästa steg i utvecklingen, ett steg som passar både vår strategi och framförallt våra kunders behov och önskemål”– Säger Johan Brorsson, Kategorichef på Optimera Svenska AB.

En del av samarbetet innefattar att erbjuda expertkunskap ute på byggprojekt. EJOT tillsammans med Optimera genomför projektbesök och provdragningar, vilket skapar trygghet och förtroende hos slutkund.

”Vi är otroligt glada över fortsatt och utökat samarbete med Optimera. Dessutom får vi möjligheten att erbjuda ett bredare sortiment ut på byggprojekt och bidra med vår kunskap när vi kommer ut tillsammans med Optimera-säljarna” – tillägger Pär Andersson, Försäljningschef på EJOT.

För att erbjuda bästa möjliga service och sortiment så genomförs även en satsning på utbildningar internt. Förutom detta finns även specialister hos EJOT tillgängliga för utökad kunskap om sortimentet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Johan Brorsson
Kategorichef Förnödenheter
Optimera Svenska AB
johan.brorsson@optimera.se

Pär Andersson
Försäljningschef
EJOT Sverige AB
pandersson@ejot.com 

  

Optimera Svenska AB
Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs med 62 byggvaruhus i Sverige och en omsättning på ca 4,2 miljarder och ca 950 anställda. Optimerakoncernen ägs av franska Saint-Gobain med huvudsäte i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial. Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Norge, Estland och Lettland.

EJOT Sverige AB
EJOT Sverige AB ägs av tyska EJOT Holding GmbH & Co. KG. Företaget utvecklar och tillverkar infästningar till bygg-, tillverknings- och fordonsindustrin. Med en portfolio på över 24 000 produkter och tillverkning av 40 miljoner infästningar per dag är EJOT verksamma i 36 länder. År 2022 firar EJOT 100 år.