•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vilma 2.6, med fokus på hållbarhet

torsdag 25 maj 2023
Bild till nyhet

Byggbranschens krav på information växer. För att möta marknadens krav och öka hållbarheten i ett livscykelperspektiv med möjlighet till återbruk har EJOT Sverige AB nu gått över till Vilma 2.6.

 

Vilma 2.6 innehåller

- Säkerhetsdatablad (SDS)
- Miljödeklarationer (EPD)
- Information om innehåll
- Farosymboler

 

Genom att vara certifierade enligt Vilma 2.6 säkerställer vi att lagkrav uppfylls och information till kunder bygger enligt ett certifieringssystem.

 

EJOT Sverige AB övergick till Vilma 2.6 den 13 april 2023.

 

För mer information, se https://www.byggmaterialhandlarna.se/