•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

För ett modernt och hållbart byggande

torsdag 23 februari 2023
Bild till nyhet

Det är inte enbart viktigt att planerade bostäder och byggnader har ett attraktivt läge, är modernt planerade och har ett tilltalande utseende. De ska även vara byggda för att finnas kvar under lång tid framöver och stå emot påfrestningar som det kommer att utsättas för.

 

I Lidköping har Senäte Fastigheter flera pågående byggprojekt, varav några är Kvarteret Skatan och Kvarteret Kanariefågeln. Här ställs det höga krav på energihushållning vilket resulterar i montering av solceller och planer för laddboxar vid parkeringsplatserna.

Jonas Danielson, VD på Senäte Fastigheter, framhåller företagets ambitioner när det gäller miljö och hållbarhet men även säkerhet och att man ska kunna känna sig trygg i sitt nya boende.

En sak som bidrar till trygghet är säkerställning att konstruktionen kommer hålla för kommande påfrestningar av vädrets makter, som till exempel vinande stormar. Optimera Svenska AB är en av leverantörerna till Senäte Fastigheter och har ambitionen att leverera hållbart, därför valde Optimera att ta kontakt med Jörgen Håkansson, försäljningsingenjör på EJOT, för att få hjälp med vindlastberäkningar av fasaden.

 

Vindlastberäkningar av fasaden

Så här förklarar Jörgen om vilka faktorer som är viktiga att ta i beaktning för att genomföra en korrekt och säker vindlastberäkning:

- Det är flera saker man måste ta hänsyn till innan man kan utföra en beräkning; den geografiska placeringen, geometrin på byggnaden, karaktäristisk vindhastighet och egentyngd från byggmaterial.

Sedan räknar man ut den högsta dimensionerande vindlasten som ger upphov till draglaster samt dimensionerande skjuvlast på grund av egentyngden. Utifrån dessa siffror bestäms vilken infästning som bäst matchar dessa belastningar och vilket c/c avstånd som bör användas på profiler och så vidare.

Generellt kan man säga att infästningarna bör sitta tätare ju högre upp på byggnaden du kommer, särskilt utsatt område är hörnzoner högst upp på bygganden. I hörn- och randzonerna längs byggnadens ytterkanter kan vindsuget vara 2–3 gånger högre än på inre takytor. Vindlastberäkningar kan beräknas för olika delytor av fasaden, exempelvis om en fasad är uppdelad i flera sektioner med olika höjdmeter eller vinklar. Beräkningarna visar antalet infästningspunkter per kvadratmeter, alternativt antalet infästningspunkter per löpmeter profil (antal skruv/m2 alt. antal skruv/lpm) som ytan kräver för att klara av samtliga laster.

Utifrån detta har vi kunnat leverera en trygg och korrekt vindlastberäkning som ligger till grund för montörerna vid montering av fasaden. I detta fall gjordes beräkningen på Borrande byggplåtskruv JT3-2 för infästning av VFL-profiler*, avslutar Jörgen.

- Grymt och viktigt jobb som Jörgen har hjälpt oss med. Vi känner oss trygga och nöjda med att vi inte enbart kan leverera en infästning, utan även en säker och hållbar infästningslösning över tid. Det känns extra bra att kunna lämna över till kunden, säger Christian Berling, byggsäljare, på Optimera Skövde.

 

Fakta om kv. Skatan och kv. Kanariefågeln

- Det nya huset kv. Skatan kommer vara ett loftgångshus som rymmer 29 lägenheter, berättar Jonas Danielson, VD på Senäte fastigheter. Lägenheterna som ska bli hyresrätter kommer att vara utrustade med tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin. Dessutom blir det stora balkonger – vissa har till och med två balkonger. Det här huset liksom alla våra nya hus bygger vi energisnålt. Det planeras både för fjärrvärme och solceller på taket. När det gäller kv. Kanariefågeln kommer vi att bygga två hyreshus hus mellan de befintliga. I och med förtätningen blir utemiljön mindre, men vi kommer att lägga ner mycket arbete på att den ska bli så attraktiv som möjligt, avslutar Jonas Danielsson.

De nya husen byggs i tre våningar med totalt 22 lägenheter där alla har balkong eller uteplats. Samtidigt gör vi vissa renoveringar i de äldre husen. Beräknas vara klart hösten 2023.

> Uppdragsgivare: Senäte Fastigheter
> Entreprenör: Skeppsviken Bygg i Skövde AB
> Leverantör: Optimera Skövde
> Arkitekt: AGE Arkitekter
> Bilder: AGE Arkitekter

 

OM SENÄTE FASTIGHETER
Senäte är ett familjeföretag och en långsiktig fastighetsförvaltare. Vi har över 80 års erfarenhet som hyresvärd och har cirka 500 bostäder i Lidköping, samtliga med bra läge. Vi utvecklar, underhåller och förvaltar våra fastigheter med målet att växa och hela tiden bli bättre. Det tänker vi fortsätta med i minst 80 år till.

 


 

Ordlista
> Karaktäristisk vindhastighet - Vindlastens karakteristiska hastighetstryck bestäms av referens-vindhastigheten, terrängtyp och byggnadens höjd.
> Skjuvlast - Skjuvning sker emellan olika material när olika krafter belastar längs med deras ytor. 
> Draglast – Påfrestningen som infästningarna utsätts för vinkelrätt ut från fasaden. 
> Vindlast – Vindlastens påverkan bestäms av olika formfaktorer och ett karakteristiskt värde på vindens hastighetstryck. Formfaktorns storlek för utvändig vindlast beror på vindriktningen och byggnadens geometriska utformning.
> *VFL-profil - Ventilerad fasadläkt, perforerad u-profil.