•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Guide - Välj rätt infästning för trädäck - del 2


 

Rostfri trallskruv – rekommenderad använding

Det som påverkar vid valet av trallskruv är:

> Miljö och skötsel
> Konstruktion
> Val av virke
TIPS
En rostfri trallskruv är mycket mer följsam vid rörelser i trallkonstruktionen eftersom materialet är mjukare. Vi rekommenderar alltid rostfri infästning vid montering av trall.
Det är av största vikt att välja trallskruv beroende på vart, hur och vad som ska byggas.
 
Miljö
Använd alltid rostfri trallskruv i konstruktioner som byggs i aggressiva miljöer då salt drar till sig fukt vilket innebär att trallen kommer att svälla mer. Det gör i sin tur att infästningarna kommer att utsättas för större påfrestningar och dessutom ökar risken för korrosion, även kallat rödrost.
Använd alltid rostfri trallskruv där det finns närhet till vatten:
> Kustnära områden
> Poolområden och bryggor
 
Skötsel
Använd alltid rostfri trallskruv om du vill ha en behandlingsbar trall. En rostfri skruv tar inte skada och blir inte nedbruten av kemikalierna i tralltvätten. Använder du rostfri skruv kan du även använda tösalt för att förhindra snö och isbildning. De frätande ämnena i tösaltet biter inte på en rostfri skruv i A4-kvalitet och den klarar därför av en sådan behandling.
Använd alltid rostfri trallskruv om du ska vårda trallen med:
> Tralltvätt
> Tösalt eller annan kemisk beläggning.
TIPS
Tänk på att alla former av salt och kemikalier påskyndar korrosion. Detta gäller alltså även användning av tösalt och vissa rengöringsmedel för trallen.
 
Konstruktion
Använd alltid rostfri trallskruv vid dessa konstruktioner:
> Bygge av stora trädäck, större än 30 m²
> Trädäck där konstruktionen har direktkontakt med marken
> Trädäck högt över mark och som hålls uppe av höga stolpar
> Alla räcken och trappor
 
Virkesvalet
Använd alltid rostfri trallskruv i
hårdare virkeslag. Vridkraften i de hårdare träslagen är högre än i vanligt tryckimpregnerat virke vilket ökar rörelserna och expansionen i materialet som sedan belastar skruven.
Använd alltid rostfri trallskruv i hårda eller tjockare virkesmaterial:
> Teak, Cumaru, Ceder, Kärnfuru, Hardwood etc.
> Säkerställ alltid din virkesleverantörs rekommendationer.